OTEVŘENÍ KNIHOVNY

24.04.2020 08:43

OBECNÍ KNIHOVNA JE OTEVŘENA !!!

 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ PŮJČOVÁNÍ

- vstup do knihovny je povolen pouze s rouškou

- při příchodu použijte dezinfekci na ruce

- v knihovně se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu

- dodržujte mezi sebou rozestupy minimálně 2 metry

- vrácené knihy budou dezinfikovány a uloženy na 2 dny 

   do karantény, pak budou znovu půjčovány