Historie knihovny

První zprávy o působení knihovny v Zastávce jsou z roku 1891, kdy byla zřízena knihovna ochotnickým spolkem Tyl s 545 svazky. Další informace o činnosti knihovny jsou až z počátku 20.století. V roce 1928 měla knihovna 737 svazků, bylo přihlášeno 180 čtenářů a součástí knihovny byla i veřejná čítárna.

V roce 1981 se knihovna stala pobočkou Střediskové knihovny v Rosicích, půjčovalo se dvakrát týdně. Od roku 1983 je naše knihovna knihovnou profesionální. K rozšíření fondu knihovny významně přispělo převedení většího množství knih z rosické a židlochovické knihovny.

V roce 1994 byla knihovna přestěhována z nevyhovujících místností za Dělnickým domem do suterému Mateřské školy U Školy, kde se nachází dodnes. Největší výhodou tohoto umístění je bezprostřední blízkost Základní školy a Gymnázia.

K 1.1.1996 se knihovna osamostatnila a jejím zřizovatelem se stala Obec Zastávka. S touto administrativní změnou, spolu se zájmem zřizovatele zkvalitnit služby knihovny, došlo postupně k radikálním kvalitativním změnám - nákup kvalitní literatury, rozšíření o další místnosti a technické vybavení knihovny.

V roce 2012 bylo v knihovně vybudováno nové dětské oddělení.

V současnosti se knihovna věnuje nejen půjčování knih a časopisů, ale pořádá i atraktivní besedy pro veřejnost a literární lekce pro žáky našich škol.