Ceník a sankce

Platnost 1.1.2020 - 31.12.2020

Registrační poplatky na 1 rok
Žáci 1. třídy ZŠ a mladší zdarma
Děti do 15 let 30 Kč
Ostatní 50 Kč
Jednorázová výpůjčka 20 Kč
Internet zdarma
Meziknihovní výpůjční služba - příspěvek na poštovné 30 Kč
Upomínky za nedodržení výpůjční lhůty
Po 60 dnech ode dne půjčení 30 Kč
Po 80 dnech ode dne půjčení 50 Kč
Po 100 dnech ode dne půjčení 100 Kč
Ztráta nebo poškození čtenářské legitmace 10 Kč