On-line katalog

Katalog se nachází na adrese www.knihovna.zastavka.cz

Do katalogu vstoupíte kliknutím na uvedený odkaz. Na zobrazené stránce on-line katalogu lze vyhledávat dokumenty (knihy, časopisy, brožury) z fondu naší knihovny. U vyhledaného dokumentu můžete zjistit, zda ho má někdo půjčený, nebo si jej rezervovat.
 

Čtenárské konto

Každý registorvaný čtenář Obecní knihovny v Zastávce získá svůj čtenářský účet. Do svého čtenářského konta se dostanete kliknutím na odkaz "Vaše čtenářské konto", který se nachází úplně dole v on-line katalogu. Zde zjistíte přehled Vašich výpůjček, aktuální stav Vašich rezervací, kdy je třeba dokumenty vrátit atd. Registrovat se můžete osobně v knihovně.


Návod zpřístupnění Vašeho čtenářského konta

  1. Přejděte na stránku on-line katalogu Zadání dotazu - online katalog
  2. Na zobrazené stránce on-line katalogu klikněte dole na "Vaše čtenářské konto".
  3. Na otevřené stránce "Informace o čtenáři vyplňte požadované údaje.
  4. Číslo Vaší průkazky = zapíšete jedno-, dvoj- čí trojciferné číslo uvedené pod Vaším čárovým kódem - např. pod čárovým kódem máte uvedeno č. 430257000999 - zapíšete pouze "999".
  5. PIN = zapíšete Vaše datum narození, a to v pořadí - poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den - např. narodili jste se 1.1. 1920 - zapíšete "200101".
  6. Klikněte na tlačítko "Odešli".